Skip to main content

Marietta Bertleff: ‘PROM vraagt niet naar de echte waarde voor de patiënt’

Patiënten denken niet in uitkomsten, dat doen dokters. Het wordt tijd om de patiënt te gaan vragen wat voor hem of haar nu echt belangrijk is.

Wat is een voor de patiënt relevante medische uitkomst en hoe meet je dit? Hiervoor zijn de Patient Reported Outcome Measures (PROMS) in het leven geroepen. Aan de patiënt wordt gevraagd om via (bij voorkeur) gevalideerde vragenlijsten informatie te geven over hoe hij of zij de behandeling heeft ervaren.

De meeste vragenlijsten zijn ontworpen door wetenschappers of hulpverleners. Tools zoals de Oxford Knee score en de Oxford Hip score zijn lijsten met vragen over hoeveel pijn iemand heeft bij bepaalde handelingen en hoe makkelijk mensen op een gliding-scale dingen in het dagelijks leven kunnen doen. Deze totaalscore wordt dan vertaald in een getal waaraan een waardeoordeel zoals matig-goed of excellent resultaat kan worden gehangen.

Hebben we het in dit geval dan wel over klantwaarde of gaat het meer over Dokter-Related-Outcome-Measures?

Lees hier meer over de bevindingen van Marietta.